Sonntag, 24. Dezember 2017

Es veierezwansischsde Deersche...

 Unn jetz mache mer es letschd Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...

Wie dem Anna sei Merri der Boub kreijt hott

Hear, das war der sellischmols, wie de Au-huschd se all gehääß hott, weil er se ziehle wollt. Doh is donn jeder erschdemol ab hääm. Aach der Davidsjupp is ab, iwwer Feld, unn seins is aach gleich met.
Der hatt joh das Merri vunn de ald Anna pousseerd. Das war joh in annere Umstänn- mer seeht, es wär gaanet vun ihm geweescht. Unn was määnsche, wie die grad iwwers Helljeheisje komme, doh seeht iehs, es wärem net so unn er soll emol dabber gugge, dasse unner komme. On Mauersch war käh Lischd mee, doh senn se in de nägschde Schopp geschlubbt.


Se honn donn nom Doggder geschickt, awwer es hot gehääß, se mischde sich in Määsem an de Bereidschaftsdienschd halle, doh honn ses dann leijwer gleich senn loss. Es war aach die Zeit nimmee.

Jäerh Gott, was willsche doh mache. De Jupp daacht nohre, es wär e bissje arisch freij, awwer gesaaht horrer nix. Se ware noch gaanet gericht, noh, es is aach so gang. Es Merri saht: Jupp, mach der käh Kobb, doh, nemmen emol, un wenn'er der zu schwer is: Doh vorre irre Fourerkribb, doh kannsche'ne eninnleje.


"Jessas, Merri", hott de Jupp gesaht, "mer honn e Boub!"
Das hott so e Dorfstross geheert un hott's aach glei balljäerscht: "Jessas nääääää, das Merri hott ebbes Kläänes kreijt! Denk emol oon, dem Anna sei Merri hott e Boub, Schwälläääd!"

Was määnschd donn dau, doh senn Himmel un Mensche komm, fer dem Merri sei Boub se seijn!


Se harre aach all ebbes debei, doh hott sich kääner lumbe geloss, un dann honn se noch lang gefeiert. Hinne hott dann äähns gerouf: Es Gewirrer Dunnerkeil, was is dann das so hell doh drauß?Un de nägschd saaht: Weeje dir wehre se e neier Stäern uffgehn geloss honn, Du Eewegreet! Guggemol uff die Uhr, es is heller Daach!Gut, se konnte noch e bissje hugge bleiwe, 
es war joh Feierdaach, unn se harre all Zeit. 

(Wäersche, was die Lina-Goot saht, wie se das gewahr wor war?

Uff die Weihnachde hott das ebbes Kläänes krieht??? Ei das werd mer e scheen Krischkinnche geweeschd senn!)

 Froo'e Weihnachde!


Samstag, 23. Dezember 2017

Es dreiezwansischsde Deersche...

 Unn jetz mache mer es dreiezwansischsde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...


 Guggemol, das doh war u'm Kreiz 1942...
un so sieht's doh heit aus.

Freitag, 22. Dezember 2017

Es zwo'ezwansischsde Deersche...

 Unn jetz mache mer es zwo'ezwansischsde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...Fer die Feierdaach breischt mer 
genouch Inngemachdes im Haus se honn- 
de kannsch joh net alls ebbes kääfe gehn.

Donnerstag, 21. Dezember 2017

Es ähnezwansischsde Deersche...

 Unn jetz mache mer es ähnezwansischsde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff... Stell die Stiwwel on die Uuwedeer, 
donn driggele se besser.

Mittwoch, 20. Dezember 2017

Es zwansischsde Deersche...

 Unn jetz mache mer es zwansischsde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...Hosche genuuch Fixfeier dehääm?


Dienstag, 19. Dezember 2017

Es neinzehde Deersche...

 Unn jetz mache mer es neinzehde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...


Was hott's uff so ähm Klo als gezoh!


Gischd, das war es Bild vunn dem Peedsche wo's hinner Hauberts ins Daal gang is.

Montag, 18. Dezember 2017

Es achzehde Deersche...

 Unn jetz mache mer es achzehde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...


Doh konnt mer frieher mem Schliere enunner.

Sonntag, 17. Dezember 2017

Es sibbzehde Deersche...

 Unn jetz mache mer es sibbzehde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...
Der ähn, der hott Dauwe, der onner e Schlaach.


Samstag, 16. Dezember 2017

Es sechzehde Deersche...

 Unn jetz mache mer es sechzehde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...

Lauder Kligger im Glas.


Freitag, 15. Dezember 2017

Es fuffzehde Deersche...

 Unn jetz mache mer es fuffzehde Deersche vunn uhrem Advennskalenner uff...

 

Doh geht ewei alles die Bach enunner!Gischd, das war es Bild vunn de alt Schul, met de groß Dorflinn.
(Das Haus geht aach so langsam die Bach enunner...)